Home Stressconsultancy & Coaching EMDR & traumabegeleiding Trainingen Boeken Persoonlijk Contact

Individuele coaching


Al meer dan vijfendertig jaar heb ik mij bezig gehouden met de individuele begeleiding van mensen.
Mijn specialisatie als stressconsultant ligt op het gebied van mensen die last hebben van twijfels, angsten, emotionele pijn, stress, burnout en vastzitten in niet meer werkende patronen. Hieronder valt dus ook iedereen die op een kruispunt in zijn/haar leven staat en hulp nodig heeft bij het zorgvuldig verwerken van wat je achter je laat en de inventarisatie van mogelijkheden voor een toekomst op vernieuwde leest. Op welke gronden bepaal jij een keuze? En durf je er dan voor te gaan!?Hoe gaan we te werk?

In het intakegesprek brengen we in kaart wat de aandachtspunten zijn en in welke volgorde we er aan gaan werken. Aan de hand hiervan stellen we gezamenlijk een behandelplan op, zodat de focus en termijn van de begeleiding voor beiden helder zijn. Dan gaan we aan de slag! Dat kan zijn met gesprekken, vragenlijsten en allerlei leuke, doeltreffende oefeningen. Vanuit ieder inzicht dat verworven wordt maken we een overstap naar de toepassing in de praktijk van alledag. Hierdoor is het effect van de begeleiding ook direct te toetsen en zonodig aan te vullen en bij te sturen. Gevolg is dat jouw energie en controle over jouw leven toeneemt. Dat maakt het geheel bevredigend en zinvol.

Hoelang duurt de begeleiding?

De begeleiding is persoonlijk afgestemd. Zo kun je bijvoorbeeld eenmalig inhaken voor een duidelijke richtlijn op een specifiek terrein waar het in jouw leven dan even niet wil vlotten. Je kunt ook kiezen voor een meer trajectmatige begeleiding wanneer de situatie complexer ligt. Het opgestelde behandelplan geldt daarbij als uitgangspunt, maar als een en ander sneller verloopt passen we de termijnstelling daar gewoon op aan. Gesprekken duren een à anderhalf uur.

Contact?!

Voor een afspraak kun je contact opnemen via tel. 06 47 96 66 01 of
info@carinevandenberg.nl
De investering bedraagt 80 euro per uur (aangepast tarief voor mensen in een moeilijke financiële positie).
Individuele coaching vindt plaats in Zwolle of Doesburg.