Home Stressconsultancy & Coaching EMDR & traumabegeleiding Opleiding tot Stressconsultant Trainingen Boeken Spel: Clear your focus Persoonlijk Contact

Opleiding tot Stressconsultant


Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid een Opleiding tot Stressconsultant te volgen aan het gelijknamige instituut. De opleiding is bedoeld voor mensen die op professionele basis cli├źnten met stressgerelateerde klachten (willen gaan) begeleiden. Te denken valt aan therapeuten, counselers en mensen die zich meer willen bekwamen in de stressgebonden klachtenpatronen; zij zullen ruimschoots voorzien worden van kennis en tools om hun clienten beter van dienst te kunnen zijn.

Ook mensen die binnen organisaties (willen) werken aan preventieve en curatieve stressadvisering en -beleid, zoals verzuimmanagers, personeelsmanagers, mede- werkers van Arbodiensten en reïntegratiemedewerkers ervaren de opleiding als nuttig en leerzaam.

De opleiding wordt ieder jaar ge-up-date, zodat maatschappelijke veranderingen en aanpassingen in de wet verwerkt zijn in het lesmateriaal.

In principe bevat het lesmateriaal alle benodigde informatie voor de opleiding en de praktijk.

Voor mensen die meer willen lezen bevat de opleiding een uitgebreide boekenlijst, waarin een onderscheid wordt gemaakt in:

  • goede studieboeken om eventueel aan te schaffen
  • interessant leesboeken om een keer kennis van te nemen
  • leuke, maar niet echt vakkundige informatie

Kosten van de opleiding zijn 1450 euro (mogelijkheid tot betaling in termijnen).

Voor uitgebreide informatie kun je de website van Opleidingsinstituut
Stressconsultant bezoeken: www.stressconsultant.nl