Home Stressconsultancy & Coaching EMDR & traumabegeleiding Trainingen Boeken Persoonlijk Contact

Boeken


Basiskennis Hoogsensitiviteit

43 aanwijzingen voor meer geluk en vervulling.

Voor 19, 50 euro te bestellen bij Uitgeverij Elikser; https://www.elikser.nl/basiskennis-hoogsensitiviteit.htm

Hoe kan het toch dat zoveel goedwillende, talentvolle en gevoelige mensen vaak zo’n moeite hebben om tot wasdom te komen? Waarom lopen ze gedurende hun leven tegen zoveel verschillende struikelblokken op? Waarom voelen ze zich zo zwaar terwijl ze zo graag licht willen zijn? Praktische uitleg over de basis van het bestaan van hoogsensitiviteit geeft inzicht en is de sleutel om jezelf en de gebeurtenissen in je leven beter te begrijpen. Het is als het aanbrengen van een fundament, waardoor je meer rust en grip krijgt. Waardoor het leven voor in plaats van tegen je gaat werken. Het geeft je de handvatten in gedrag en communicatie waardoor je (eindelijk) je talenten kunt verzilveren en het leven gaat leiden waar je voor gekomen bent. In dit heilzame en verhelderende boek van coach Carine van den Berg wordt de basiskennis uitgelegd aan de hand van drieënveertig aanwijzingen op weg naar meer geluk en vervulling. Het boek biedt een uitermate waardevolle handreiking met tips, aandachtspunten en oefeningen voor hooggevoelige personen en de mensen om hen heen.

Een communicatieboek voor iedereen

De tweede druk van het nieuwste boek van Carine van den Berg.
Met aanpassingen en vergroot lettertype. Nog mooier, nog beter!

Elkaar beter begrijpen en de onderlinge verschillen makkelijker kunnen accepteren, dat willen we toch allemaal. Het zou innerlijk en in de buitenwereld meer rust en plezier opleveren. Een hulpmiddel daarbij is het aanbrengen van een typologie. Nu werken lijstjes met eigen- schappen van verschillende types eerder remmend, dan uitnodigend vandaar dat ze maar kort beschreven worden. Het boek bestaat vooral uit heel veel voorbeelden hoe de types binnen een verschillende context te herkennen en te begrijpen zijn. Beschrijvingen van situaties waarin de communicatie stagneert, de uitleg waar dat aan ligt en een voorbeeld van dezelfde situatie, maar dan meer succesvol verlopend. Misverstanden, goede bedoelingen die verkeerd uitpakken en verwachtingen die niet uitkomen omdat de ander het nu eenmaal niet bieden kan, zijn maar een paar voorbeelden van pijnlijke situaties die vaak met een kleine aanpassing te voorkomen zijn. Het boek biedt handreikingen om het eens anders te bekijken.
Liefdesrelaties, vriendschappen, de omgang met kinderen, werkrelaties, cliënt en therapeut, als ook de types in actie bij de aankoop van mode, kunst en een auto; het boek beschrijft helder en duidelijk waar de verschillende accenten liggen.

Een bijzonder, leerzaam, praktisch en liefdevol communicatieboek
waar iedereen zijn en haar voordeel mee kan doen!

Het boek is verkrijgbaar via info@carinevandenberg.nl
onder vermelding van: boekbestelling gevolgd door exacte naam en volledig adres (ook in verband met de facturatie)
Het boek wordt toegestuurd na overboeking van 16 euro boek plus 2,20 euro verzendkosten dus 18,20 euro
op SNS rekening 93.06.93.124 ten name van C. van den Berg te Ruinerwold


Voetdiagnostiek boeken

Informatie uitgever

Alle onderstaande boeken over voetdiagnostiek zijn verkrijgbaar bij:

Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum
Het Spoor 2
3994 AK Houten
of
Postbus 246
3990 GA Houten

Tel. 030 - 63 83 736
www.bsl.nl/klantenserviceVoetdiagnostiek Theorieboek - ISBN 97.890.800.73.760 - € 19,50

Type boek 233 pagina's

Kent inmiddels zijn zevende druk en is verkrijgbaar in een mooie gebonden uitgave.

In dit boek worden de basisprincipes van de voetdiagnostiek uitgelegd. Hierin worden de signalen op de verschillende reflexzones op de voeten gekoppeld aan de werking van de organen in het lichaam. Zo ontstaat een duidelijk beeld over de manier waarop gezondheid kan weerspiegelen op de voeten. Naast alle theorie wordt aandacht besteed aan casuïstiek. Met behulp van de vele foto's in het boek kunt u leren welke aandachtspunten belangrijk zijn en hoe deze te interpreteren.


Voetdiagnostiek Werkboek - ISBN 97.890.800.737.77 - € 19,50

Type boek 170 pagina's

Kent inmiddels zijn tweede druk en is verkrijgbaar in een mooie, gebonden uitgave.

Dit boek is voor mensen die enthousiast geworden door het Theorieboek meer behoefte hebben om te oefenen. Na een korte theoretische inleiding wordt u aan de hand van vragen die qua moeilijkheidsgraad oplopen, zelf aan het werk gezet. De hoofdstukken behandelen net als het Theorieboek de verschillende delen van het menselijk lichaam. Alle hoofdstukken worden afgesloten met open vragen waarmee u uw opgedane kennis kunt toetsen. Het tweede deel van het boek bestaat wederom uit een serie foto's van voeten, waarvan de belangrijkste aandachtspunten en hun interpretatie worden behandeld.


Voetdiagnostiek Familieverbanden - ISBN 97.890. 800.737.84 -
€ 19,50

Type boek 128 pagina's

Eerste druk eind maart 2006 en is verkrijgbaar in een mooie, geboden uitgave.

In dit derde boek wordt de voetdiagnostiek gebruikt binnen gezins- en familieverband. De voeten van verschillende leden van een gezin of familie worden naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken. Hierbij kijken we naar vorm, kleur, elasticiteit en specifieke kenmerken. Aan de hand van de vergelijking kunnen we conclusies trekken over de mate waarin men op elkaar lijkt of juist van elkaar verschilt. Deze gelijkenis of verschillen kunnen liggen op het gebied van karakter, als ook op sterke en zwakke plekken in de gezondheid. Het geheel wordt bij elkaar gebracht door de hoofdstukken in te leiden met verschillende intermenselijke thema's, zoals kracht, (on-)macht, conflicten, ziekte, liefde en verbondenheid. Dat maakt het zowel een interessant, als ook een prachtig boek!


Contact: info@carinevandenberg.nl